You are here
 
 

Rajahamsa (Kannada)

Rajahamsa Kannada Movie Shmoti Poster Hubli Belgaum Mysore

Theatre Timings: 

  • Discontinued

Movie Genre: 

Romance

Movie Language: 

Kannada

Rating: 

U

Release Date: 

8 Sep 2017

Cast : Gouri Shankar,Ranjani Raghavan,Yamuna,Shridhar,BC Patil,Tabala Nani,Bullet Prakash.

Director : Jadesh Kumar Hampi.

Comments