You are here
 
 

Lyrics

ಬೆಳಕಾಗಿದೆ (Belakaagidhe ) Lyrics Edakallu Guddada Mele

ಬೆಳಕಾಗಿದೆ Lyrics Edakallu Guddada Mele

ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಜಗಕೆ
ಹುಡುಕಾಡಿದೆ ಮನಸೆತಕೋ
ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತೋರುಬೆರಳಿಡಿದು
ನಡೆದಾಡೋಣಾ ಅನಿಸುತಿದೆ
ನನಸಾಗದ ಬಯಕೆ ಉಪವಾಸದ ಬದುಕೇತಕೊ
ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೈ ತುತ್ತಿನಲಿ ಹಸಿವೆಲ್ಲಾ ತೀರುವುದೇ

ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಕಂದ ಅಪ್ಪಾ ಎತ್ತೊ ಚಂದ
ಸುಂದರಾ ಸಂಬಂಧ
ಊದುಬತ್ತಿ ಗಂಧ ಅಮ್ಮಾ ಸೀರೆ ಇಂದಾ
ಅಪ್ಪುಗೆ ಆನಂದಾ
ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೆ ಹಾಡು
ಜೋ....ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ....
ಜೋಕಾಲಿ ತಂಗಾಳಿ
ನಿದ್ದೆ ಮರೆತು ಕೇಳುವೆ
ಮಮತೆಯ ಭಾಗ್ಯಕೆ ನಾ ಕಾದಿದೆ
ಬೇಗನೆ ಕರುಣಿಸೊ ಅಮ್ಮ

ರಂಗೇರಿದೆ ( Rangeride ) Lyrics Vaasu Naan Pakka Commercial

ರಂಗೇರಿದೆ Lyrics Vaasu Naan Pakka Commercial

ರಂಗೇರಿದೆ ಈ ಮನಸಿನ ಬೀದಿ
ನಡೆದೆ ನೀ ಹಾಗೆ ಅನುರಾಗಿಯಾಗಿ
ಕಾರಣ ಈ ಕಣ್ಮಣಿ ಹೂನಗೆರೀ
ನಲುಗಿ ಹಾಯಂದಿದೆ ನನ್ನಿ ಹೃದಯಾ...
ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತದಿ ಕಾಡುವೆ ಸರಿಯಾ....
ನಿದಿರೆ ಮದಿರೆ ನಶೆಯಾ ಮೀರೆಯಾ....
ಮಾತೆ ಮರೆತ ಹಾಗಿದೆ ಇವಳು ಎದುರಿದ್ದರೆ
ಮಿಂಚು ಕಣ್ನಮಿಂಚಿನ ಕಥೆ ಅರ್ಥವೆ ಆಗದೆ
ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಸಂತೆಲಿ ನೆನೆದು ನಾ ನಿನ್ನನೆ
ನಿಂದೆ ಕಣ್ಣ ದಾಳಿಯದೆ ಏನಿದು... ಸೂಚನೆ..

ಥಕಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ಥಕಧೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆನನು
ಇದನು ಅನುವಾದಿಸೆಯಾ ಯಾರಿಗೂ ನೀ ಹೇಳದೆ
ಹೃದಯಾ ದಲ್ಲಿನಾ ಗಲ್ಲೀಲಿ ರಂಗೋಲಿಯ ರಂಗೇರಿದೆ
ಮರೆತು ಹೋದ ಚುಕ್ಕಿಗಳನೆ ನೀ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ

ಮುಗುಳುನಗೆ ಆ ಮುಗುಳುನಗೆ ( Mugulunage aa mugulunage ) Lyrics Edakallu Guddada Mele

ಮುಗುಳುನಗೆ ಆ ಮುಗುಳುನಗೆ Lyrics Edakallu Guddada Mele

ಈ ಮೌನಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ
ನಸು ನಗುವೆ ಯಾಕೊ ಸುಮ್ಮನೆ
ಓಓ.. ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಆಲಾಪನೆ
ಏನೆಂದು ಇದರ ಸೂಚನೆ?

ಅರೇ ಅರೇ ...ನಾ ತಿಳಿಸಲೆ
ಪಿಸುಮಾತಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿ
ಮರೆತು ನಾ ಮೈ ಮರೆತರೆ
ಹುಸಿ ಮುನಿಸನು ನೀನು ತೋರಿಸಿ

ರಾಯಭಾರಿ ನೀ ರೂವಾರಿ ನೀ
ಗೀಚಿರುವ ಶಾಯರೀಯಾ ಸಾಲಿಗೆ
ಹಾಜರಾತಿಯು ಸರಾಸರಿ
ಬೇಕಿದೆಯೆ ಪ್ರೇಮದೂರಾ ಶಾಲೆಗೆ
ಜಾದುವೆನು ಆಗಿದಂತೆ ನೀ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಹೇಳಲೆಂದು ಮಾತನೊಂದು ಹೇಳದೇನೆ ಹೋದೆನೆ
ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಗುಂಗಿದೆ
ಹೂ ನಗೆಯಾ ಚಲ್ಲುವಾಗ ನಿನ್ನಲೊಂದು ರಂಗಿದೆ

ನಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ( Naa Hege Helali ) Lyrics BMW

ನಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ Lyrics BMW

ನಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಮಾತನು
ನಾ ಹುಡುಗನೆ ಆದರೂ ಏಕೊ ನಾಚಿಕೆ
ನನಗಂತೂ ಸೋಜಿಗ ತುಸು ಹತ್ತಿರ ಈಗೀಗ
ಬಹುಪಾಲು ಹೃದಯವೂ ನಿಂದೆ ಆಗಿದೆ
ಏನಾದರೂ ಅಂದುಕೊ
ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀ ಸಹಿಸಿಕೊ

I wanna say something…
I wanna say
I wanna say
I wanna say

ನಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಮಾತನು
ನಾ ಹುಡುಗನೆ ಆದರೂ ಏಕೊ ನಾಚಿಕೆ

ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಸಲಿಗೆ ಏಕಿಡುವೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ?
ಅಳಿಸಬಾರದೇನು..
ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸಭಾವ
ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಲೆನು
ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಾರೆ
ನಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳಿ ಬಿಡಲೆ ಈಗಲೇ

ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಪಾಠಶಾಲಾ ( College Life Paatashaalaa ) Lyrics Gultoo

ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಪಾಠಶಾಲಾ Lyrics Gultoo

ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಪಾಠಶಾಲಾ
ನಮಗಿದೆ ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರ ಕಾಲ
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ ಯಾಮಾರ್ಸಿ
ನಮ್ಮನ್ನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟರು

VTU We Really Love You
ಮಾಡಬೇಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯು
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಯೋಗ ಹೊಸದೀಗ
ನಗುವಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಚಯವೀಗ
ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫಿನ ನೆನಪೆ ಸುಂದರ

ಸೆಮ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ
ಅರಿವಾಗದೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ
ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಭಯ ಚೂರಿದೆ
ಸಿಗಬಾರದೆ ಅರೆ ಓಡಿದೆ

USN-ನೇ ಹೆಸರು ಈಗ
Attendence ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೂಗು ಬೇಗ

ಹುಸಿ ನಗೆ ( Husi nage ) Lyrics #O Premave

ಹುಸಿ ನಗೆ Lyrics #O Premave

ಹುಸಿ ನಗೆ ಉಸಿರಾಡುತಿದೆ ನನ್ನಲಿಯೇ ..
ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿನದೆ ಛಾಯೆ
ಹುಸಿ ನಗೆ ಉಸಿರಾಡುತಿದೆ ನನ್ನಲಿಯೇ ..
ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿನದೆ ಛಾಯೆ
ಕನಸೆಲ್ಲಾ ಬಂದು ಕಣ್ಣಿನಲೆ ನಿಂತಿದೆ..
ತಾಕಿಸಲು ನಿನ್ನ ಕುಡಿನೋಟವನ್ನಾ
ಈ ನೋಟವು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ
ಕೂಡಿಡಲು ನಿನ್ನ ಹುಡುಗಾಟವನ್ನಾ

ಸಾಲಾಗಿ ಅಲೆಗಳು ಕೈ ಬಿಸಿ ( Saalaagi Alegalu Kai Bisi ) Lyrics Gultoo

ಸಾಲಾಗಿ ಅಲೆಗಳು ಕೈ ಬಿಸಿ Lyrics Gultoo

ಸಾಲಾಗಿ ಅಲೆಗಳು ಕೈ ಬಿಸಿ
ಕಡಲ ತೀರಾ ಅಪ್ಪುವ ಹಾಗೆ
ಸಂಪಾಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂಹಾಸಿ
ಮಧುಸೌಗಂಧ ಹಬ್ಬುವ ಹಾಗೆ

ನೀ ಉಸಿರಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ
ಹೃದಯದಿ ಪದವಾಗಿ
ಪ್ರತಿಸ್ವರ ಮತ್ತೇರಿದ ಹಾಗೆ
ಇರುಳಲು ನೆರಳಾಗಿ ನಡೆವೆನು ನಾ ಜೊತೆಗೆ
ಬರುತಿರೆ ಎದುರಾಗಿ ನೀ ನನಗೆ

ಸೇರುವೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲನ್ನು
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಬೇಡೆನು
ನಲ್ಮೆಯ ಭಾವ ಹೊಸದು ನನಗಿನ್ನೂ
ಹೂಸಿದು ಕೊಡುಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನು

ನಾ ಹೇಳದ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಪೀಡಿಸಿ ಕೇಳಿನ್ನು
ಇನಿ ಧನಿ ಇಂಪಾಗುವ ಹಾಗೆ
ನೆರಳಿಗೂ ನೆರಳಾಗಿ ನಡೆವೆನು ನಾ ಜೊತೆಗೆ
ಎದುರಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವೆ

ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ ( Elli Kaana ) Lyrics Raambo 2

ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಕಾಣೆನೋ Lyrics Raambo 2

ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೋ
ನನ್ನ ಹುಡುಗಿನ
ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೋ

ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೋ
ನನ್ನ ಹುಡುಗಿನ
ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೋ

ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೋ
ನನ್ನ ಹುಡುಗಿನ
ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೋ

ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ
ಸನ್ನಿ ಲಿಯಾನ್ ಫಾನು ನಾನು
ನಂಬಿ ಬಿಡಿ ನಾನೊಂಥರಾ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನು
ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ
ಬೀದಿಲಿರೋ ಮಕ್ಕ್ಳು ನಂದಲ್ಲ
ಯಾಕೊ ನನ್ನ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೋ
ನನ್ನ ಹುಡುಗಿನ
ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೋ

ಸೊಗಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸುರು ( Sogasaagi Namma Mysuru ) Lyrics Krishna Tulasi

ಸೊಗಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸುರು Lyrics Krishna Tulasi

ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ
ಕಲೆಗಳ ತವರಿನ ಸಿರಿಯಾಗಿ
ವರವಾಗಿ ಅಂಬರವಾಗಿ
ಪ್ರೀತಿಸೊ ಮನಗಳ ಸೂರಾಗಿ
ಇದುವೆ ..ನಮ್ಮೂರು
ನಮ್ಮ ಮೈಸುರು ..

ಪ್ರೀತಿ ಹರಸುತ ಅರಳಲಿ
ಹೃದಯಗಳ ಮನ ಸೇರಲಿ

ಸ್ವರವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ
ಮಮತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಡಿಲಾಗಿ
ಮುಗಿಲಲ್ಲೆ ಮನ ಮಳೆಬಿಲ್ಲೆ
ಸಾವಿರ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲೆ
ಬಿಡಿಸೊ .. ನಮ್ಮೂರು
ನಮ್ಮ ಮೈಸುರು

================

Sogasaagi Namma Mysuru Lyrics Krishna Tulasi

ಗುನು ಗುನುಗುವಾ ( Gunu Gunuguvaa ) Lyrics Dalapathi

ಗುನು ಗುನುಗುವಾ Lyrics Dalapathi

ಗುನು ಗುನುಗುವಾ ಹಾಡಿನಂತೆ
ಎದೆಯೊಳಗಡೆ ನೀನು ನಿಂತೆ
ಬದಿ ಸರಿಸಿದೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತೆ
ನನ್ನ ಜಗವಿನ್ನೂ ನೀನೆಯಂತೆ

ನೀ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ
ಎಲ್ಲವಾ ಗೆಲುವಂತಾ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು
ಈ ಪರಿ ಶರಣಾದೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ
ಅದು ಯಾಕೊ ಅದು ಯಾಕೊ
ಓಓಓಓ...............

ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣ
ಹಿತವಾಗಿದೆ ನನಗ ಈ ಜೀವನ
ಹೇಗಾದರೂ ನನಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ
ಸಿಗಬಾರದೆ ನಿನ್ನ ಆಲಿಂಗನ

ಎಲ್ಲಿಗೂ ಎಳೆದೊಯ್ಯೊ ಕಾಲಾ ಹಾಗೆ
ಮೆಲ್ಲನೆ ಸೆಳೆಯೊದು ಹೀಗೇಕೆ
ನಿನ್ನನು ಕೆಣಕೋಕೆ ಆಸೆ ನನಗೆ
ಅದು ಯಾಕೊ ಅದು ಯಾಕೊ
ಅದು ಯಾಕೊ

Pages