Sarkari Hi Pra Shaale Kasaragodu (Kannada) @ Dharwad
Sarkari Hi Pra Shaale Kasaragodu Movie Poster
Upcoming Movie

Release Date

23/08/2018

Genre

Drama

Certification

U

Language

Kannada

Display

2D

Synopsis

Sarkari Hi Pra Shaale Kasaragodu is an upcoming  kannada drama movie directed and produced by Rishab Shetty under Rishab Shetty Films banner .Anant Nag, Ranjan, Sampath, Pramod Shetty, Saptha, Mahendra, Sohan Shetty, Prakash Thuminad are played important roles in this movie .

Cast:Anant Nag, Ranjan, Sampath, Pramod Shetty, Saptha, Mahendra, Sohan Shetty, Prakash Thuminad .

Directed By:Rishab Shetty.

Music By:Vasuki Vaibhav.

Cinematography:Venkatesh Anguraj.

Trailer